Join MIA

Гишүүнчлэл

Нийгэмлэгийн утсаар болон цахим хаягаар холбогдож мэдээлэл авна уу.

Мияаконожо олон улсын нийгэмлэг
Хотын захиргааны Хойд байр , Мияаконожо гадаад харилцааны хамтын ажиллагааны төвийн дэргэд
4-1 Химэги-чёо Мияаконожо хот Мияазаки муж 885-0073 Япон

Утас 0986-23-2295
Факс 0986-23-3223
Цахим хаяг mia@btvm.ne.jp

Гишүүн болох хүсэлтээ бөглөөд шуудан, факс, цахим шуудангаар явуулах эсвэл нийгэмлэгийн байранд авчирч өгөх боломжтой. Нийгэмлэгийн байранд өөрийн биеэр ирж гишүүнд элсэх хүсэлт бөглөнө үү.

Олон нийтийн байгууллага Мияаконожо олон улсын нийгэмлэгт элсэх хүсэлт (Оюутан・Хувь хүн) Excel PDF
Олон нийтийн байгууллага Мияаконожо олон улсын нийгэмлэгт элсэх хүсэлт (Албан байгууллага) Excel PDF

Гишүүнчлэлийн хураамж

Төрөл жилээр Хэн хамрагдах ЖИЧ

Энгийн

гишүүн

Хувь

хүн
2,000
иен
нийгэмлэгт элсэх хувь хүн

Доорх тохиолдолд хураамж тал хувь хөнгөлөгдөнө.

①Гишүүний гэр бүлийн гишүүн элсэн ороход
Гишүүн байгууллагын ажилтан элсэн ороход

Байгууллага 10,000
иен
байгууллага, компани

Албан байгууллагын төлөөлөгч болон компаний захирал зэрэг хүмүүс хувь хүний гишүүнчлэлээр элсэх боломжтой.

Дэмжигч гишүүн Оюутан Хураамж төлөхгүй Бага, дунд ахлах сургуулийн сурагч, оюутан

Гэр бүлийн гишүүний давхар бүртгэл хийхгүй. Хэрэв өөрөө хүсвэл энгийн гишүүний бүртгэх боломжтой.

Тусгай гишүүн Хураамж төлөхгүй Мияаконожо орчмын бүсэд амьдардаг гадаад хүмүүс болон ТУЗ-ийн гишүүн

Өөрийнх нь хүслээр энгийн гишүүнчлэлээр бүртгэх боломжтой.

Хувь хүн, Албан байгууллагууд гишүүн болсноор

  • Олон нийтийн байгууллага Мияаконожо олон улсын нийгэмлэгээс сар бүр эрхлэн гаргадаг товхимол (MIA NEWS)илгээнэ. (Гишүүний хүсэлтийн дагуу шуудан болон цахимаар илгээнэ)
  • Нийгэмлэгээс зохион байгуулах арга хэмжээний эхний бүртгэлд хамрагдах давууэрх эдэлнэ
  • Нийгэмлэгээс зохион байгуулах арга хэмжээний төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх
  • ТУЗ-ийн хуралд оролцох

Дэмжигч гишүүний эрх

  • Олон нийтийн байгууллага Мияаконожо олон улсын нийгэмлэгийн товхимол(MIA NEWS)илгээнэ. (Гишүүний хүсэлтийн дагуу шуудан болон цахимаар илгээнэ)
  • Нийгэмлэгээс зохион байгуулах арга хэмжээний эхний бүртгэлд хамрагдах давуу эрх эдэлнэ
  • Нийгэмлэгээс зохион байгуулах арга хэмжээний төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх

Газрын зураг- Олон нийтийн байгууллага Мияаконожо олон улсын нийгэмлэгийн байршил (Мияаконожо хотын захиргаа Хойд байр 1 давхар Гадаад харилцааны хамтын ажиллагааны төв)Return to Top Button