Miyakonojo International Association Top Page

The Miyakonojo International Association

Mobile Banner

Шинэ мэдээлэл

Он сар өдөр Мэдээлэл
2024/5/21 Мэдээлэлийн товхимол MIA NEWS 5 сарын дугаарыг шинэчлэв.
2023/06/14 ◆Япон хэлний анхан шатны анги◆
2023/03/10 Олон нийтийн байгууллага Мияаконожо олон улсын нийгэмлэг (MIA)хотын захиргааны 1 давхар Мияаконожо гадаад харилцааны хамтын ажиллагааны төвийн дэргэд (Хуучин Худалдаа Аж Үйлдвэрийн тэнхим)
2022/08/10 Ковид-19-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлье.
(Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Ковид-19 тэй тэмцэх Албаны мэдээлэл
2022/04/15 Гамшгаас хамгаалах хуудсанд Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх гарын авлагын мэдээлэл нэмэв.
2022/12/23 Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл (Мияаконжо хотын захиргааны мэдээлэл)
2020-11-25 БНХАУ-ын Аюулаас хамгаалах газар, цагдаагийн газар, элчин сайдын яамны нэр барьсан хуурамч дуудлагаас болгоомжилно уу!
2020-09-04 Байгалийн гамшгаас сэргийлэх хуудсанд Монгол хэл дээрх мэдээлэл нэмэв.
2020/07/08 Байгалийн гамшгаас сэргийлэх мэдээлэлийн хуудсанд гадаадын иргэдэд зориулсан байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх апплейкшн болон линкний танилцуулга нэмэв. Нийгэмлэгийн цахим хуудсанд тавигдав.

◎Япон хэлний хичээлийн талаарх мэдээлэлийг эндээс авна уу!

◎Гадаадын иргэдэд зориулсан Ковид-19-ийн талаарх мэдээлэл

Австрали орноор!


Meat Pie

「Австрали орноор」  дараах  линк-ээр холбогдоно уу!

◆Мияаконожо гадаад харилцааны ажилтнуудын бэлдсэн “БИД ЧАДНА” бичлэгийн цуврал

MIA Facebook

Return to Top Button
Empty Link