MIA News

Нийгэмлэгийн Мэдээлэлийн товхимол

◇MIA NEWS мэдээлэлийн товхимолд Та өөрийн бичсэн бичвэрээ илгээгээрэй!


 Гадаадад аялсан тэмдэглэл, гадаадад суралцаж байсан үеийн болон өөрийн гэртээ гадаадын иргэдийг хүлээж авч байсан үеийн тэмдэглэл, гадаад орны хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар зэрэг чөлөөт байдлаар бичвэр нийтлэлээ бичиж ирүүлээрэй. Нийтлэлээ
1200 орчим үсэгт багтаан, 1~2 гэрэл зураг оруулж бичнэ үү. Үсгийн тооны хязгаарыг давсан урт нийтлэл бичих тохиолдолд бидэнд тусгайлан хандаарай.

Нийтлэлдээ өөрийн нэрийг оруулахаас татгалзах тохиолдолд бидэнд урьдчилж мэдэгдэнэ үү.

Нийтлэлийг голдуу хотын оршин суугчид болон хотын бүсэд амьдардаг хүмүүс бичдэг хэдий ч мужийн хэмжээний бусад засаг захиргааны нэгж болон ойролцоох бүс нутгийн хүмүүс нийтлэл илгээж болно. Та өөрийн бичсэн нийтлэлээ хэвлүүлэхийг хүсвэл бидэнд хандаарай.
Англи хэл дээрх мэдээлэлийн товхимолыг дараах линкнээс үзнэ үү.

Return to Top Button